TIETOSUOJA


Tietosuojaseloste
Tästä selosteesta voit tarkistaa, miten henkilötietojasi käsitellään yrityksessämme.

1. REKISTERIN PITÄJÄ:

Teelikamentten
Lähteenkatu 7 
44150 Äänekoski
y-tunnus 2485515-0, ALV-rekisterissä

2. YHTEYDENOTOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA:
Mari Albert
Lähteenkatu 7 
44150 Äänekoski
info@teelikamentten.fi

3. REKISTERIN NIMI:
Teelikamentten-verkkokaupan asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE:
Teelikamenttenin asiakasrekisterin tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa, eikä tietoja luovuteta eteenpäin. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoitukseen ilman asiakkaan omaa toivomusta. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus asiakkaan kanssa.

5. KYSEESSÄ OLEVAT HENKILÖTIETORYHMÄT:
- Asiakkaan etu- ja sukunimi
- Postiosoite
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Tilaustiedot
- Laskutustiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:
Teelikamenttenin asiakasrekisteri koostuu vain asiakkaan itsensä antamista nimi- ja yhteystiedoista sekä tilauksen yhteydessä syntyneistä tilaus- ja laskutustiedoista.

7. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT:
Verkkokaupan rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle. Asiakasrekisterin tietoja käyttävät vain rekisteriä hoitavat henkilöt ja kirjanpitäjä sekä näiden lisäksi tarvittaessa tietojärjestelmien ylläpitäjät. Postitse toimitettavissa tilauksissa rekisterinpitäjällä on oikeus ilmoittaa tilausten toimittamiseen tarvittavat asiakkaan tiedot Postille. Pankkikortilla maksettaessa korttimaksujen välittäjäpalvelu iZettle tallentaa Teelikamenttenin asiakkaiden sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron järjestelmäänsä, mikäli asiakas haluaa sähköisen kuitin ostoksestaan.

8. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA:
Tietoja säilytetään vain se aika, joka on tarpeellinen asiakassuhteen kannalta. Verkkokaupan kautta luoduissa asiakasrekistereissä tietojen säilytysaika on 5 vuotta viimeisimmästä tilauksesta. Paperisia tositteita säilytetään kirjanpitolain vaatima säilytysaika.

9. REKISTERÖIDYN YLEISET OIKEUDET:
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää selvitys kaikista tiedoistaan Teelikamenttenin rekisterissä. Asiakkaalla on oikeus tietojensa oikaisemiseen ja poistamiseen rekisteristä. Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, jos hän kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden, käsittely on lainvastaista, henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin tai muissa tietosuoja-asetuksen 18. artiklassa kuvatuissa tilanteissa. Asiakkaalla on oikeus vastustaa tietojensa keräämistä. Asiakas voi milloin vain ilmoittaa päättävänsä asiakassuhteen, jolloin hänen tietonsa poistetaan verkkokaupan sähköisistä rekistereistä. Kaikissa edellä olevissa aiheissa voitte ottaa yhteyttä Teelikamenttenin asiakaspalveluun info@teelikamentten.fi.

11. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE:
Mikäli rekisterinpitäjän henkilötietojesi käsittelyyn liittyvä toiminta ei mielestäsi ole soveltuvien tietosuojalakien mukaista tai mikäli rekisterinpitäjä ei mielestäsi ole riittävällä tavalla varmistanut oikeuksiesi toteutumista, voit tehdä kantelun tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.